ที่ตั้ง

รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา

66/2 ม.6 ตำบลวัดประดู่  อ.เมืองฯสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

Comments are closed.